1η Οκτωβρίου 2013, Κυπριακή Δημοκρατία: Τίτλοι…Τέλους!

anan-simaia
«This State has run its Cοurse»
, «Αυτή η Δημοκρατία μας τέλειωσε», πρωτότιτλο της Cyprus Mail, για το τηλεοπτικό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη, επί τη 53η κι ίσως τελευταία και τελευτιαία επετείω της Κυπριακής Ανεξαρτησίας…

Μην λέτε ότι δεν μας το είπαν, κιόλας. «Ένα νέο μοντέλο για μια νέα εποχή», αναζητεί, έτσι αφηρημένα, στο μήνυμά του για τον (απο)χαιρετισμό της Ανεξαρτησίας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Με τον αέρα της ‘φωτισμένης’ αποφασιστικότητας, και χαρακτηρίζοντας ‘αναποφασιστικότητα’ τις αντιστάσεις μας στα (μπ)Ανανοειδή σχέδια ομοσπονδιακής λύσης, διένοιξε διάπλατα και καθαρά το μέλλον στο κενό της εθελουσίας αποκρατικοποίησης της Κύπρου. Δηλαδή του μοντέλου της Κοσοβοποίησης και του προτεκτοράτου, σαν ‘λύση’ από τις δύο – το αναγνώρισε αυτό – τραγωδίες που έχουν ακρωτηριάσει την ακεραιότητα και την κυριαρχία μας: την εισβολή των Τούρκων το ’74, και της Τρόικας το 2013, η τελευταία με δική του υπογραφή.

Είναι να απορεί κανείς που, στην παρουσίαση της παρέλασης το πρωί, ο Λάζαρος Μαύρος την κηδεία, μάλλον, εκφωνούσε της Κυπριακής Δημοκρατίας με πρόδηλη αγανάκτηση κι επαινετή παρρησία μιλώντας για ‘καρατομημένη παρέλαση’, για την ‘όση απέμεινε Ανεξαρτησία«, για την ‘ευθύνη των παλαιών και νυν κυβερνώντων’, για το ‘κατηργημένο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα’, για την μεγαλύτερη τιμή που οφείλεται και πρέπει να αναγνωριστεί στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και τον Κυπριακό που διέσωσε μέχρι τώρα την Ανεξαρτησία με το ηρωϊκό ‘ΟΧΙ’ στο δημοψήφισμα του 2004… Ετυμηγορία του Κυπριακού Λαού που πονηρά, μεθοδικά, με ‘καλή προετοιμασία’ (όπως μας προειδοποίησαν οι Εγγλέζοι) πάει να ξηλώσει η ‘διακομματική’ νυν κυβέρνηση, ταυτόχρονα αποσκοπώντας κι υπηρετώντας το ξήλωμα της Κρατικής Κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Κοσοβοποίηση και Προτεκτορατοποίησή της. Ένα νέο μοντέλο αποεθνοποιημένης, αποκρατικοποιημένης, υπηρετικής υπόστασης στο παγκοσμιποιημένο σύστημα της αγοραίας ύπαρξης των ασυνάρτητητων πληθυσμιακών ομάδων που κάποτε πίστευαν του εαυτούς των και απεκαλούντο ΄έθνη’

Tίτος Χριστοδούλου

Advertisements