Διάλογος Α’

ΕΓΩ: Μεν ακούεις πελλάρες ρε Αλέκκο, ο Μέσσι εψές απέδειξεν ότι είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.

ΑΛΕΚΚΟΣ: Ρε φιλούιν είπα σου το που τα πέρσι, αλλά εν με άκουες.

ΕΓΩ: Εψές εκατάλαβα ρε φιλούιν. Εψές που τα έβαλεν με τον μάστρο της άμυνας τον Μουρίνιο τζιαι έκαμεν τον κομματούθκια.

ΑΛΕΚΚΟΣ: Άρκησες ρε φιλούιν.

ΕΓΩ: Εν έναν Μουρίνιον που θέλουμεν εμείς ρε φιλούιν. Άμαν έσιεις μπροστά σου έναν Μέσσι τζιαι μιαν Μπαρτσελόνα μόνο ένας Μορίνιος μπορεί να σε σώσει καλή ώρα εμείς τωρά με τους Τούρκους. Εμείς είμαστε έναν πολλά μικρό έθνος, άρα η στρατηγική μας πρέπει να είναι στρατηγική Μουρίνιο, τζιαι ο θεός βοηθός.

ΑΛΕΚΚΟΣ: Ναι αλλά τ’ όνομαν του ναν Διγενής, τζιαι να έσιει διάφορα Μεσσούθκια, να βουρούν…

ΕΓΩ: Α, πολλά ωραίο τούτον ρε φιλούιν εννα το γράψω για δικό μου.

Advertisements