από μικρό κι από χοντρό…

Ἀπὸ μικρὸ κὶ ἀπὸ χοντρὸ μαθαίνεις τὴν ἀλήθεια


«Μας διδάσκει η δυνατότητα σας να προσαρμόζεστε κάθε φορά στις ανάγκες της πραγματικότητας»

Θ. Πάγκαλος στὸ συνέδριο τοῦ ΑΚΕΛ.

Ἀπίστευτης ὀξυδέρκειας ἤτο ἡ ἀτάκα ποὺ ξεστόμισε ο Θ. Πάγκαλος κατὰ τὸ 21ο συνέδριο τοῦ ΑΚΕΛ. Μὰς διδάσκει ἡ προσαρμοστικότητά σας. Βέβαια! Ὁ ἀνθρωπος εἶναι σοβαρὸς καὶ ἔχει αναλάβει τὸ πολὺ δύσκολο ἔργο νὰ ἐπιβάλει τὴν ξένη κατοχὴ στὴν ἴδια του τὴ χώρα διασφαλίζοντας ταυτὸχρονα ὅτι δὲν θὰ ἀνοίξει ρουθούνι -ἥ μάλλον τὸ ὅτι θὰ ἀνοίξουν πολλὰ ρουθούνια προκειμένου νὰ μὴν ἀκουστεῖ κὶχ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ. Στὸ δύσκολο ἔργο του, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τοῦς μάστορες τοῦ εἴδους, τοῦς ΑΚΕΛικοῦς, που εἶναι ἰκανοὶ νὰ σκίζουν τὰ ἰμάτιά τους γιὰ κάποια ὑποτιθέμενη, φανταστικὴ ἀνεξαρτησία τὴν ἴδια ὤρα ποὺ προετοιμάζουν τὸ ξεπούλημα τῆς νήσου στοὺς Τούρκους ἐπεκτατιστὲς. Τὶ ἄλλο νὰ πούμε; Φαίνεται πὼς τὸ ΑΚΕΛ ἔχει πανελλαδικὴ ἐμβέλεια ὥς ἀνώτατη σχολὴ ἐφιαλτῶν, καὶ συγκεντρώνει τὴν ἐκτίμηση ὅτι πιὸ ξεφτυλισμένου ἔχει νὰ ἐπιδείξει ὁ μητροπολιτικὸς ἑλληνισμὸς…

Γιώργος Ρακκάς
Advertisements