ενθύμιον Α’ τάξεως 1959-1960

Τα πάμφτωχα αυτά παιδάκια της Γιαλούσας κατάφεραν στη μεγάλη τους πλειοψηφία και σπούδασαν, διότι, απλούστατα, οι γονείς τους είχανε όραμα…

Advertisements