Γιαλουσίτες κυνηγοί

Γιαλουσίτες οικολόγοι, ΠΡΙΝ τους διάφορους ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥΣ. Οι κυνηγοί αυτοί φύτευαν δέντρα, πρόσεχαν τους αγρούς με τα μάτια τους, διότι απ’ εκεί ζούσαν και σκότωναν τόσο θήραμα, όσο για να ταίσουν τις οικογένειές τους και να «τσιλλίσουν την πιννιά τους». Νοείται και τις δύο φορές που η πατρίδα τους κάλεσε, το ’55 και το ’74, να υπερασπίσουν τους οίκους τους, ως συνειδητοί οικολόγοι, ήσαν ολοι τους εκεί, «πλην Ακελδαιμονίων».

Advertisements